Kupujemy Zadłużone Firmy/Spółki 299 Ksh

Skupujemy zadłużone oraz Jednoosobowe Działalności 


Gospodarcze Nasza działalność to przede wszystkim podjęcie czynności 


zmierzających do ograniczenia odpowiedzialności zarządu za zobowiązania spółki 


wynikające z art. 299 K.s.h oraz art. 21 Prawa upadłościowego i naprawczego a 


także art. 116 Ordynacji podatkowej, jak i również fachową pomoc i doradztwo w 


art. 586 K.s.h. Sprawnie działamy w kontekście US/KAS/JPK , o 299/586 K.s.h i 


JPK wiemy wszystko , nasza specjalność to sprawna ochrona podatkowa oraz 


skuteczna obrona przed KAS/JPK . Doradztwo gospodarcze i antypodatkowe .