Bezpłatne szkoły policealne ATUT w Chorzowie zapraszają do bezłatnej nauki !!

Całkowicie bezpłatna nauka! Czesne i opłaty 0 zł!


Wydajemy bezpłatnie legitymacje, zaświadczenia, świadectwa i inne.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną
i wyboru wymarzonego kierunku kształcenia.Zapraszamy w szkole policealnej m.in. na kierunki:


technik administracji
technik bezpieczeństwa i higieny pracy
technik usług kosmetycznych
technik rachunkowości
technik informatyk
asystent osoby niepełnosprawnej
opiekun w domu pomocy społecznej
opiekun medyczny


oraz wiele innych...


Dokumenty wymagane przy zapisie:
- podanie na druku szkoły,
- świadectwo ukończenia szkoły średniej lub klasy niższej lub semestru niższego (zaświadczenie, arkusz ocen),
- dwa zdjęcia legitymacyjne,
- dokument tożsamości do wglądu.
ZAPRASZAMY !!!