Przeczytaj o delegowaniu pracowników do pracy za granicę na stronie IMP

Inicjatywa Mobilności Pracy to prawdziwa inicjatywa, czyli grupa osób nastawiona na reagowanie odnośnie wszystkich zjawisk, jakie dotykają delegacji pracowników w Unii Europejskiej. IMP pełni rolę forum eksperckiego, na którego łamach dochodzi do wymiany doświadczeń i wiedzy odnośnie pracowników delegowanych i ich uwarunkowania prawnego. Inicjatywa stara się interweniować w przypadku zauważenia nieprawidłowości oraz aktywnie bierze udział w tworzeniu nowego prawa. Monitorowana była chociażby dyrektywa o delegowaniu pracowników, czyli najważniejszy zbiór przepisów, jaki w tej kwestii został przygotowany na przeciągu ostatnich lat.