Bezpłatny kierunek Technik BHP w ATUT Strefa Rozwoju Chorzów !!

Cena : Proszę o kontakt

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 325509
Kwalifikacje: Z.13.Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
Czas trwania nauki: 1,5 roku, 3 semestry, zajęcia w systemie zaocznym.
Koszt: nauka zupełnie ZA DARMO!
ATUT Strefa Rozwoju w Żyrardowie zaprasza do swoich szkół i placówek.
*Wydajemy bezpłatnie legitymacje, zaświadczenia, świadectwa i inne.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną
i wyboru wymarzonego kierunku kształcenia.