Technik Informatyk w ATUT Strefa Rozwoju Chorzów !

Cena : Proszę o kontakt

Zawód: TECHNIK INFORMATYK
Czego uczysz się na zajęciach?
-programowania,
- projektowania i zakładania baz danych i ich oprogramowania aplikacyjnego,
- administrowania bazami danych i systemami przetwarzania informacji,
-dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań,
-obsługiwania lokalnych sieci komputerowych i nadzorowania ich pracy.Jak długo trwa nauka?
-2 lata
Koszt nauki?
-Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki


Szkoły policealne są przeznaczone dla osób powyżej 18. roku życia, które ukończyły szkołę średnią dowolnego typu.


Zawód technika informatyka charakteryzuje się uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach, ale wszędzie tam gdzie jest wprowadzana informatyzacja. Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to: administrator, projektant, programista
Zapraszamy -ZAPISY TRWAJĄ !


Dokumenty wymagane przy zapisie:
- podanie na druku szkoły,
- świadectwo ukończenia szkoły średniej lub klasy niższej lub semestru niższego (zaświadczenie, arkusz ocen),
- dwa zdjęcia legitymacyjne,
- dokument tożsamości do wglądu.