Obsługa Klienta - profil użytkownika

Obsługa Klienta - ogłoszenia użytkownika

Przeczytaj o delegowaniu pracowników do pracy za granicę na stronie IMP
Kraków, PO
Obsługa Klienta
Inicjatywa Mobilności Pracy to prawdziwa inicjatywa, czyli grupa osób nastawiona na reagowanie odnośnie wszystkich zjawisk, jakie dotykają delegacji pracowników w Unii Europejskiej. IMP pełni rolę forum eks...
Proszę o kontakt
Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy
Kraków, PO
Obsługa Klienta
Delegowanie pracowników to mechanizm prawny, dzięki któremu pracodawcy pozostają w stosunku pracy z osobami, które wykonują pracę na terenie innego państwa. Pracownicy delegowania mogą tę pracę wykon...
Proszę o kontakt