Usługi szkoleniowe, usługi BHP

kompleksowa obsługa małych i średnich firm z zakresu BHP i PPOŻ


przeglądy techniczne, konserwacja oraz naprawy gaśnic


przeglądy techniczne, badania, pomiary hydrantów zew. oraz zew.


próby szczelności węży hydrantowych